00
Foreningens æresmedlem Otto Pedersen er død.
Otto Pedersen der her på billedet ses i midten omgivet af han hustru Ruth og Leo Jørgensen til venstre. Billedet er fra 1981, hvor Otto og Ruth blev udnævnt til æresmedlemmer af Sinding GIF på foreningens generalforsamling i januar måned. Otto var formand fra 1965 til 1979 og sammen med Ruth brugte de alt deres fritid i foreninglivet. Det var blandt andet også i den periode klubhuset blev opført og alt arbejdet her blev udført af ulønnede frivillige. Otto var et meget engageret menneske der virkelig brændte for de ting han arbejdede med. Gennem mange år lagde han også et stort stykke arbejde i HHSG & I, hvor det fodbolden var hans store passion. 
Sinding G.I.F. | Skoletoften 7 | 7400 Herning | CVR.: 31 90 81 75